Algemeen | Commissie-Samson

U bent hier:Home Onderzoek

Onderzoek (algemeen)

De Commissie heeft tot taak onderzoek te doen naar:

a. signalen van seksueel misbruik van minderjarigen die onder verantwoordelijkheid van de overheid zijn geplaatst in (rijks)instellingen en pleeggezinnen;
b. bekendheid bij de overheid van signalen bedoeld als onder a;
c. de reactie van de overheid op signalen bedoeld als onder a;
d. huidige mechanismen voor signalering van seksueel misbruik van minderjarigen als bedoeld onder a.

De commissie-Samson hanteert de volgende definitie van seksueel misbruik:

'Seksueel misbruik van kinderen is seksueel contact van (jong) volwassenen met kinderen jonger dan 18 jaar (tot 1988 21 jaar). Deze lichamelijke contacten zijn tegen de zin van het kind of zonder dat het kind deze contacten kan weigeren. Daders zetten het kind emotioneel onder druk, dwingen het kind of weten door hun overwicht te bereiken dat het kind geen nee durft te zeggen tegen seksuele toenaderingen.
Voor het onderzoek naar seksueel misbruik van jeugdigen die op gezag van de overheid in instellingen of pleeggezinnen zijn geplaatst, wordt hier onder tevens begrepen seksueel misbruik van groepsgenoten waartegen de volwassene uit hoofde van zijn functie bescherming had moeten bieden'.

De commissie-Samson doet onderzoek naar de aard en omvang van seksueel misbruik en niet aan waarheidsvinding ten aanzien van individuele gevallen. Het onderzoek richt zich op de periode van 1945 tot nu.

Als de commissie zaken ter ore komen die mogelijk aanleiding zijn voor vervolging en die strafrechtelijk niet zijn verjaard, dan zal zij zich na overleg met betrokkene(n) in verbinding stellen met het Openbaar Ministerie.

De commissie werkt aan de hand van een onderzoeksplan en brengt naar verwachting medio 2012 haar eindrapport uit. Daar waar nodig zal de commissie conclusies trekken en aanbevelingen doen. Hieronder treft u het eerste bericht over het onderzoek van de commissie-Samson aan.

Meer informatie

Meer informatie

Commissie-Samson