Pers | Commissie-Samson

U bent hier:Home  Pers

Pers

Journalisten die vragen hebben over de commissie-Samson kunnen contact opnemen met de persvoorlichter van de commissie.

De persvoorlichter is bereikbaar op het telefoonnummer 06 - 52 01 11 02. Hieronder treft u een korte samenvatting van alle persberichten van de commissie-Samson aan. Per samenvatting is een link opgenomen waar u de volledige teksten van de persberichten kunt downloaden en lezen.

Commissie-Samson presenteert rapport 'Omringd door zorg, toch niet veilig'

Kinderen die uit huis zijn geplaatst door de kinderrechter hebben sinds 1945 niet altijd de bescherming tegen seksueel misbruik gekregen, waarop ze recht hadden. Overheid, instellingen en pleegzorg zijn daarin tekort geschoten. Eerst omdat men geen notie had van misbruik van de kinderen; later is er sprake van een gebrek aan professionaliteit en durf om zaken aan te pakken.

Dat is één van de conclusies die de commissie-Samson trekt in haar rapport Omringd door zorg, toch niet veilig. Het rapport is op maandag 8 oktober door de voorzitter van de commissie, oud-procureur-generaal Rieke Samson, aangeboden aan de minister van VenJ Ivo Opstelten en staatssecretaris van VWS, Marlies Veldhuijzen van Zanten. De ministers van Justitie en voor Jeugd en Gezin waren in 2010 opdrachtgever voor het onderzoek.

Meer informatie

Persbericht n.a.v. berichtgeving in De Volkskrant

De Volkskrant heeft op dinsdag 1 mei 2012 een artikel gepubliceerd onder de kop ‘Kinderen in jeugdtehuizen 'schokkend vaak' misbruikt’. Het artikel is gebaseerd op een nog niet geaccordeerd onderzoek dat de commissie-Samson heeft uitgezet bij de Universiteit Leiden.

Meer informatie

Voorzitter Commissie-Samson te volgen via Twitter

De voorzitter van de commissie-Samson, mevrouw Rieke Samson-Geerlings, zal in de laatste maanden van het onderzoek naar seksueel misbruik van minderjarigen die door de overheid in instellingen of pleeggezinnen zijn geplaatst, gebruik maken van Twitter. Mensen die tijdens de afrondende fase van het onderzoek op de hoogte gehouden willen worden van het onderzoek van de commissie-Samson kunnen mevrouw Samson volgen via www.twitter.com/riekesamson.

Meer informatie

Lotgenotenbijeenkomst gehouden voor slachtoffers

In Amersfoort is zondag 29 januari de eerste lotgenotenbijeenkomst gehouden voor slachtoffers van seksueel misbruik in een instelling of pleeggezin, die zich bij de commissie‐Samson hebben gemeld. Er waren 32 slachtoffers. Voorzitter van de commissie, Rieke Samson, zei op de bijeenkomst: ‘Het is goed dat slachtoffers met elkaar hun ervaringen delen. Dat helpt bij de verwerking, maar heeft ook praktische kanten. Zo kunnen er tips gegeven worden over hoe slachtoffers met hun emoties kunnen omgaan en waar zij terecht kunnen.’

Meer informatie

Commisie-Samson gaat ook pleger seksueel misbruik onderzoeken

De commissie-Samson, die onderzoek doet naar seksueel misbruik van uit huis geplaatste kinderen, breidt haar onderzoek uit. Ook de achtergronden van plegers worden bij het onderzoek betrokken.

Meer informatie

Commissie-Samson geschokt door ernst seksueel misbruik

De Commissie-Samson, die onderzoek doet naar seksueel misbruik van uit huis geplaatste kinderen, is geschokt door de aard, duur en frequentie van de gevallen van seksueel misbruik, die bij de commissie zijn gemeld. Inmiddels heeft de commissie 500 meldingen geanalyseerd. De voorzitter van de commissie, voormalig Procureur-generaal Rieke Samson, spreekt van ‘zeer ernstige gevallen van seksueel misbruik die vaak jarenlang aanhielden’. Samson zei dat vandaag op een persconferentie in Nieuwspoort.

Meer informatie

Jeugdzorg: Vrij baan voor onderzoekers Commissie-Samson

De Commissie-Samson, die seksueel misbruik in de jeugdzorg onderzoekt, start breed wetenschappelijk onderzoek. Het onderzoek heeft in de eerste plaats betrekking op signalen van seksueel misbruik van minderjarigen die onder verantwoordelijkheid van de overheid zijn geplaatst in de jeugdzorg. Jeugdzorg Nederland heeft haar leden opgeroepen om medewerking aan dit onderzoek te verlenen. De instellingen voor jeugdzorg hebben positief gereageerd op het verzoek van de Commissie-Samson om binnen de instanties onderzoek te doen naar seksueel misbruik.

Meer informatie

Wetenschappelijke onderzoeken seksueel misbruik minderjarigen van start

De commissie‐Samson heeft aan verschillende onderzoeksbureaus en universiteiten deelopdrachten verleend tot het doen van wetenschappelijk onderzoek naar seksueel misbruik van minderjarigen die van overheidswege sinds 1945 in de jeugdzorg zijn geplaatst.

Meer informatie

Onderzoek seksueel misbruik kinderen in volle gang

De commissie-Samson onderzoekt sinds medio vorig jaar seksueel misbruik van minderjarigen die van overheidswege sinds 1945 in de jeugdzorg zijn geplaatst. Tot nu toe heeft de commissie zo’n 350 meldingen ontvangen van seksueel misbruik van kinderen. De eerste indruk van de commissie is dat het veelal gaat om zeer ernstige vormen van seksueel misbruik, dat bovendien in de meeste gevallen langdurig is.

Meer informatie

Veertig Meldingen seksueel misbruik

Veertig meldingen over seksueel misbruik zijn er tot nu toe binnengekomen via het speciale telefoonnummer 070 - 376 5872 dat de commissie-Samson daarvoor half juli heeft geopend. De commissie-Samson onderzoekt seksueel misbruik van kinderen die onder verantwoordelijkheid van de overheid in instellingen en pleeggezinnen zijn geplaatst. Via telefoonnummer 070 - 376 5872 kunnen slachtoffers of andere betrokkenen hun verhaal doen.

Meer informatie

Commissie-Samson onderzoekt seksueel misbruik kinderen

De commissie-Samson onderzoekt seksueel misbruik van minderjarigen die van overheidswege vanaf 1945 in de jeugdzorg zijn geplaatst. Vorige maand is deze onderzoekscommissie officieel geïnstalleerd door de ministers Rouvoet (Jeugd&Gezin) en Hirsch Ballin (Justitie). Het Meldpunt Seksueel Misbruik heeft tot nu toe meer dan 100 meldingen ontvangen, de meeste via het speciale telefoonnummer 070 - 376 5872. Deze meldingen vormen een essentieel onderdeel van het onderzoek, dat daarnaast uit verschillende deelstudies zal bestaan.

Meer informatie

Commissie-Samson opent meldpunt seksueel misbruik

De commissie Samson die seksueel misbruik onderzoekt van kinderen die onder verantwoordelijkheid van de overheid in instellingen zijn geplaatst, heeft een meldpunt geopend. Via telefoonnummer 070 - 376 5872 kunnen slachtoffers of andere betrokkenen vanaf vandaag hun verhaal doen bij de commissie.

Meer informatie

Commissie-Samson