Pers | Commissie-Samson

U bent hier:Home Pers

Pers

Journalisten die vragen hebben over de commissie-Samson kunnen contact opnemen met de persvoorlichter van de commissie.

Commisie-Samson gaat ook pleger seksueel misbruik onderzoeken

De commissie-Samson, die onderzoek doet naar seksueel misbruik van uit huis geplaatste kinderen, breidt haar onderzoek uit. Ook de achtergronden van plegers worden bij het onderzoek betrokken.

Meer informatie

De persvoorlichter is bereikbaar op het telefoonnummer 06聽- 52 01 11 02.
Hieronder treft u een korte samenvatting van聽alle persberichten van de commissie-Samson aan. Per samenvatting is een link opgenomen waar u de volledige teksten van de persberichten kunt downloaden en lezen.

Commissie-Samson geschokt door ernst seksueel misbruik

De Commissie-Samson, die onderzoek doet naar seksueel misbruik van uit huis geplaatste kinderen, is geschokt door de aard, duur en frequentie van de gevallen van seksueel misbruik, die bij de commissie zijn gemeld. Inmiddels heeft de commissie 500 meldingen geanalyseerd. De voorzitter van de commissie, voormalig Procureur-generaal Rieke Samson, spreekt van 鈥榸eer ernstige gevallen van seksueel misbruik die vaak jarenlang aanhielden鈥? Samson zei dat vandaag op een persconferentie in Nieuwspoort.

Meer informatie

Jeugdzorg: Vrij baan voor onderzoekers Commissie-Samson

De Commissie-Samson, die seksueel misbruik in de jeugdzorg onderzoekt, start breed wetenschappelijk onderzoek. Het onderzoek heeft in de eerste plaats betrekking op signalen van seksueel misbruik van minderjarigen die onder verantwoordelijkheid van de overheid zijn geplaatst in de jeugdzorg. Jeugdzorg Nederland heeft haar leden opgeroepen om medewerking aan dit onderzoek te verlenen. De instellingen voor jeugdzorg hebben positief gereageerd op het verzoek van de Commissie-Samson om binnen de instanties onderzoek te doen naar seksueel misbruik.

Meer informatie

Wetenschappelijke onderzoeken seksueel misbruik minderjarigen van start

De commissie鈥怱amson heeft aan verschillende onderzoeksbureaus en universiteiten deelopdrachten verleend tot het doen van wetenschappelijk onderzoek naar seksueel misbruik van minderjarigen die van overheidswege sinds 1945 in de jeugdzorg zijn geplaatst.

Meer informatie

Onderzoek seksueel misbruik kinderen in volle gang

De commissie-Samson onderzoekt sinds medio vorig jaar seksueel misbruik van minderjarigen die van overheidswege sinds 1945 in de jeugdzorg zijn geplaatst. Tot nu toe heeft de commissie zo鈥檔 350 meldingen ontvangen van seksueel misbruik van kinderen. De eerste indruk van de commissie is dat het veelal gaat om zeer ernstige vormen van seksueel misbruik, dat bovendien in de meeste gevallen langdurig is.

Meer informatie

Veertig Meldingen seksueel misbruik

Veertig meldingen over seksueel misbruik zijn er tot nu toe binnengekomen via het speciale telefoonnummer 070 - 376 5872 dat de commissie-Samson daarvoor half juli heeft geopend. De commissie-Samson onderzoekt seksueel misbruik van kinderen die onder verantwoordelijkheid van de overheid in instellingen en pleeggezinnen zijn geplaatst. Via telefoonnummer 070 - 376 5872 kunnen slachtoffers of andere betrokkenen hun verhaal doen.

Meer informatie

Commissie-Samson onderzoekt seksueel misbruik kinderen

De commissie-Samson onderzoekt seksueel misbruik van minderjarigen die van overheidswege vanaf 1945 in de jeugdzorg zijn geplaatst. Vorige maand is deze onderzoekscommissie officieel ge茂nstalleerd door de ministers Rouvoet (Jeugd&Gezin) en Hirsch Ballin (Justitie). Het Meldpunt Seksueel Misbruik heeft tot nu toe meer dan 100 meldingen ontvangen, de meeste via het speciale telefoonnummer 070 - 376 5872. Deze meldingen vormen een essentieel onderdeel van het onderzoek, dat daarnaast uit verschillende deelstudies zal bestaan.

Meer informatie

Commissie-Samson opent meldpunt seksueel misbruik

De commissie Samson die seksueel misbruik onderzoekt van kinderen die onder verantwoordelijkheid van de overheid in instellingen zijn geplaatst, heeft een meldpunt geopend. Via telefoonnummer 070 - 376 5872 kunnen slachtoffers of andere betrokkenen vanaf vandaag hun verhaal doen bij de commissie.

Meer informatie

Commissie-Samson